Úvod

Predmet činnosti podľa obchodného registra:
  • neúradné informatívne meranie v oblasti elektromagnetických polí na zmluvnom základe podľa požiadaviek odberateľa,
  • maloobchod a veľkoobchod s prístrojovou technikou, elektrotechnikou, elektronikou, elektrickými zariadeniami a prístrojmi,
  • výroba, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy A,
  • výskum a vývoj v oblasti elektronických systémov a elektrických zariadení.

Hlavné zameranie:
  • výskum špeciálnych senzorov,
  • vývoj inteligentných meracích systémov,
  • číslicové spracovanie signálov,
  • ekologické a priemyselné aplikácie.