BG-90 a BG-91

Prenosný číslicový prístroj určený pre indikáciu magnetickej indukcie prirodzených alebo umelých magnetických stacionárnych polí v rozsahu do ±100 000 nT (±0,1 mT) a s rozlíšením až 10 nT. Široký merací rozsah, citlivosť a stabilita robia z neho univerzálny nástroj k mnohostrannej analýze magnetických polí.


Prístroj umožňuje meranie indukcie magnetického poľa vo vertikálnom alebo horizontálnom smere, meranie gradientu magnetického poľa vo vertikálnom alebo horizontálnom smere.

Technické parametre
Meracie rozsahy: ±100000 nT / ±20000 nT
Rozlíšenie: 100 nT / 10 nT
Linearita: lepšia ako 5% do indikovaného rozsahu 0,06 mT a lepšia ako 10% v zvyšku rozsahu
Napájanie: batériové 2 x 9V / 6 mA; 1 x 9V / 1 mA
Rozsah pracovných teplôt: 0°C až 40°C
Rozmery: 240 mm x 120 mm x 60 mm