Elektromagnetické a elektrodynamické impulzné vibrátory IMAG

Vibrátor vytvára lokálne impulzné elektromagnetické pole s definovaným a v širokom rozsahu regulovateľným výkonom a opakovacou frekvenciou, prípadne i s fázovo riadeným spätnoväzobným spúšťaním impulzov. V dôsledku sieťovej interakcie poľa a feromagnetickej alebo elektricky vodivej látky (stena zásobníka, výsypky, vagóna, kotla, potrubia, prepravky atď.) dochádza k rýchlemu a pritom nedeštruktívnemu pohybu steny príslušného objektu, pri ktorom sa tento odtrháva od substrátu, ktorý uvoľňuje. Pretože silové pôsobenie je bezkontaktné nedochádza k trvalým deformáciám ani v prípade, že účinok je podobný silnému úderu kladivom

.

Technické parametre
Napájanie 230 V / 50 Hz
3 x 400 V / 50 Hz
Výkon 100 W ... 10 kW
Príkon je 5- až 50-krát menší ako impulzný výkon.

Použitie:
Vibrátory je vhodné použiť všade tam, kde v zásobníkoch, výsypkách, prepravkách, vagónoch, miešačkách, kotloch, veľkopriemerových potrubiach atď. dochádza k nechcenému usadzovaniu (prichyteniu) sypkých hmôt akými sú napríklad uhlie, cement, piesok, múka, sušené mlieko, granuláty, hnojivo ... . Pritom stena daného objektu je alebo feromagnetická ( železný plech ) alebo elektricky vodivá ( nerez, dural a pod.) a umožňuje pružné deformácie pri aplikácii silového poľa (to znamená, že klasicky sa substrát často uvoľňuje búchaním kladivami a podobne). Ďalšia oblasť aplikácii vibrátorov sú miesta a objekty, kde vznikajú tvrdé usadeniny napr. vodný kameň, zostatky betónu atď., ktoré sa pôsobením vibrácie uvoľnia. Tam, kde v prípade klasických vibrátorov dochádzalo k nežiadúcemu vtĺkaniu substrátu, majú elektromagnetické vibrátory veľkú prednosť v tom, že aktívny pohon steny je smerom od substrátu, čo vedie k účinnému odtrhávaniu a uvoľňovaniu.