Indikátory feromagnetických telies HFT

Systémy HFT sú určené pre vyhľadávanie feromagnetických telies na pásových dopravníkoch aj v mimoriadne obtiažnych prevádzkových podmienkach (klimatických, vibračných, prašných, ale predovšetkým elektromagnetických). Systémy sú schopné rozlíšiť objavenie sa feromagnetického telesa na páse od kmitov a rotácie valčekov dopravníku, vibrácie bočníc, magnetických polí elektromotorov, transformátorov, silových káblov či pohybu korčekov rýpadla a podobne.

Po signálovej stránke sú systémy čisto číslicové a to už od senzorov magnetického poľa a senzora rýchlosti pohybu pásu. Číslicové spracovanie signálov im dáva mimoriadnu šumovú odolnosť proti rušeniu 50 Hz, impulzom a prechodným javom od spínania výkonových zariadení. Systém vyniká aj mimoriadnou stabilitou parametrov, v čase jeho prevádzky sa nič nerozlaďuje a nemusí sa dostavovať. V bežnej prevádzke pracuje systém bez klávesnice a monitora , jeho počítač preberá signály senzorov a dáva riadiace signály (indikácie, ovládania technologických procesov atď.) na veľké vzdialenosti. Bežný koncový člen systému je ADAM 4060 pre releové riadenie.

Systémy HFT majú na vysokej úrovni vyriešenú aj autodiagnostiku. Po celý čas prevádzky je testovaná správna činnosť senzorov, blokov elektroniky aj počítača. Súčasťou dodávky je aj diagnostický program pre komplexné overenie funkčnosti systému pre oživovanie po generálnych opravách alebo prípadnej poruche.

Systém zapisuje do svojej pamäti celý režim prevádzky (kedy bol zapnutý, kedy presne hlásil výskyt železa a dal signál do technologického procesu, kedy reagovala obsluha, prípadne kedy a v ktorej časti systému bola zistená porucha). Aj v prípade výpadku napájacieho napätia sa systém regulárne vypína, blokuje chod pásu a robí o danej skutočnosti zápis.

Jednou z veľkých predností systému HFT sú malé a ľahko montovateľné senzory, ktoré sa umiestňujú pod pás. To je podstatný rozdiel oproti väčšine systémov vyhľadávania železa, ktoré potrebujú rámové cievkové konštrukcie alebo veľké a ťažké budiace sústavy. Prevedenie systému má štandardné krytie IP 56, rozsah prevádzkových teplôt pre počítač -10 až +60 a pre čidlá -25 až +70 stupňov, vibračnú odolnosť 0 až 500 Hz/10mm/1g.

Zostava systému HFT obsahuje:

Blok elektroniky:
 • jednodoskový počítač s DOC,
 • elektronika systému s dvoma kanálmi číslicových magnetometrov, kanálom otáčkomera a deblokácie,
 • napájacie zdroje,
 • klimatizačná jednotka,
 • centrálna svorkovnica,
 • LCD alebo EL displej,
 • bloky ovládacích relé.

Blok senzorov:
 • štyri sondy magnetometrov,
 • sonda otáčkomeru.

Programové vybavenie:
 • prevádzkové (vrátane diagnostiky),
 • servisné.

Kliknutím na odkaz tu si môžete stiahnuť prezentáciu o systéme HFT v pdf formáte alebo kliknutím na prvý obrázok nižšie si môžete pozrieť prezentáciu.

HFT-sk_slide_01.png HFT-sk_slide_02.png HFT-sk_slide_03.png HFT-sk_slide_04.png HFT-sk_slide_05.png HFT-sk_slide_06.png HFT-sk_slide_07.png HFT-sk_slide_08.png HFT-sk_slide_09.png HFT-sk_slide_10.png HFT-sk_slide_11.png