Kontaktné informácie

Sídlo firmy:
Edis vvd
Rampová 7
041 21 Košice
Slovensko

Poštová adresa:
Edis vvd
P. O. BOX 34
040 13 Košice
Slovensko

Tel.: +421 903 415 798
e-mail: edis@edis-vvd.sk
stránka: www.edis-vvd.sk