Systém lokalizácie polohy čistiacich ježkov

Zariadenie je určené pre vyhľadávanie čistiaceho ježka v plynovodnom potrubí v prípade jeho uviaznutia a lokalizáciu raziacich krtkov.


Zostava:
Zariadenie pozostáva zo špeciálneho elektromagnetického žiariča, ktorý sa po aktivovaní vkladá do telesa čistiaceho ježka a podobne, ľahko prenosnej mobilnej súpravy prijímača a sondy. Súčasťou prijímača je aj optický a akustický indikátor úrovne meraného signálu. Prijímač je vybavený konektorom pre možnosť kontroly stavu a dobíjanie napájacích akumulátorov bez nutnosti demontáže zariadení a vyberania akumulátorov. Ten istý konektor slúži okrem dobíjania akumulátora aj pre pripojenie meracej sondy.

Technické parametre:
Napájanie: prijímač bezúdržbový hermetický akumulátor 12 V / 1,2 Ah, geometrické rozmery: 42 mm x 96 mm x 52 mm (napr. typ WP 1,2-12)
žiarič 10 ks primárnych článkov R6 - AA - 1,5 V(napr. typ WP 1,2-12)
Prevádzka: prijímač pri typickom vyhľadávacom režime, keď občas začína svietiť prvý, zelený indikátor je minimálne 16 h. Pri príjme signálu, ktorému zodpovedajú rozsvietené prvé dva stĺpce indikátorov je to minimálne 6 h.
žiarič začína aktívne pracovať 6 h (alebo podľa požiadaviek) po zapnutí, potom minimálne doba prevádzky 12 h.
Poloha: prijímač ľubovoľná, zvyčajne na popruhu na krku obsluhujúcej osoby
žiarič ľubovoľná (daná polohou ježka)
sonda približne kolmo k zemskému povrchu a plynovodnému potrubiu
Dosah: typicky ±5 m (pred a za polohou žiariča)
Signalizácia: optická trojicou farebných stĺpcových zobrazovačov
akustická pri nastavenej intenzite signálu
Rozmery: prijímač 60 mm x 210 mm / 1,8 kg
žiarič 63 mm x 150 mm / 1,3 kg
sonda 75 mm x 30 mm / 1,3 kg
Klimatická odolnosť 0°C až 40°C, IP 56 pre žiarič, IP 44 pre prijímač