Meranie a analýza magnetických vlastností materiálov

V tejto oblasti ponúkame:
  • meranie magnetizačných charakteristík na otvorených vzorkách (amorfné pásky, mikrodrôty, vzorky z feromagnetických materiálov)
  • porovnávanie vlastností feromagnetických materiálov (po rôznych druhoch termomagnetického spracovania, pri zmene geometrie alebo chemického zloženia vzorky), vlastností železných rúd a podobne
  • rýchle testovanie elektrickej vodivosti a permeability vzoriek kovových materiálov
  • overovanie magnetickej DC radiácie (vhodnosti balenia) zásielok s permanentnými magnetmi určených pre leteckú dopravu
obr obr