Magnetometer Vema030

Číslicový prístroj Vema030 je určený pre vektorové meranie a osciloskopické zobrazovanie vývoja magnetickej indukcie stacionárneho a nízkofrekvenčného magnetického poľa, pre tvorbu a záznam súborov časových a priestorových meraní, ako aj na základnú analýzu v časovej, frekvenčnej a priestorovej oblasti. Spolupracuje s počítačmi typu PC-AT, využívajúc štandardné paralelné rozhranie pre tlačiareň.


Zostava:
Prenosný kufríkový prístroj Vema030 je napájaný zo zabudovaných batérií alebo zo siete. Celkovú zostavu názorne ukazuje obrázok. Prístroj je rozdelený na dve časti:
  • Užívateľsky prístupná časť obsahuje: sondu s 5 m káblom, kábel styku s počítačom, kábel napájania 230 V, disketu s programovým vybavením, manuál a náhradné diely.
  • Užívateľsky neprístupná časť obsahuje: jednotku elektroniky senzoru a obvodov spracovania signálov, napájacie akumulátory, dosku napájacieho zdroja +-9 V, +5 V, nabíjacích a diagnostických obvodov.

Prístroj umožňuje:
  • meranie a zobrazovanie časových priebehov vo frekvenčnom pásme 0 - 250 Hz v rozsahu 100 uT,
  • meranie a zobrazenie vývoja strednej hodnoty a strednej kvadratickej odchýlky,
  • frekvenčnú analýzu FFT nameraných signálov,


  • záznam meraní do súborov,
  • zobrazovanie a analýzu zaznamenaných súborov,
  • porovnávacie zobrazenia v grafických kanáloch A, B.

Technické parametre
Sieťové napájacie napätie 230 V / 50 Hz / 8 VA
Akumulátorové napájanie 3 x 12 V / 1,2 Ah
Rozsah vektorových meraní 100 uT
Vzorkovacia frekvencia / základná citlivosť 500 Hz / 10 nT
Citlivosť strednej hodnoty 1 nT
Linearita prístroja 5% FS
Teplotný rozsah +5°C až +40°C
Poloha prístroja vodorovná
Rozmery 420 mm x 300 mm x 105 mm
Hmotnosť s príslušenstvom 6,4 kg