Meranie a analýza stacionárnych a NF magnetických polí

V tejto oblasti ponúkame:
    • deformácie v rozložení magnetického poľa, deviácie (napríklad zapríčinené oceľovými konštrukciami budov, vybavením, technikou, po úderu blesku a podobne vrátane magnetometrického prieskumu napríklad v archeológii),
    • meranie a dlhodobý záznam ELF slabých magnetických polí a ich frekvenčná a priestorová analýza (z hľadiska ekológie, činnosti náročných elektrických systémov alebo výrobných podmienok, EMC, EMI, nepriame sledovanie odberu elektrickej energie v budovách, podzemných kábloch),
    • meranie, záznam a zobrazovanie prechodových (časovo premených) slabých magnetických polí (prejazdy vozidiel, pohyb feromagnetických dielcov, zapínanie rôznych jednotiek ako napr. klimatizácie a podobne).
obr obr
obr obr