Bezkontaktný snímač pohybu BSP1

Súprava je určená pre bezkontaktné snímanie pohybu vrátane otáčania častí strojov a zariadení v zložitých prevádzkových podmienkach na väčšie vzdialenosti alebo aj v prípadoch, že pohybujúca sa časť zariadenia je zapuzdrená. Výrobok je vhodný pre meranie rýchlosti pohybu pásov, dopravníkov, reťazových a remeňových prevodov mlynov, drvičiek, klapiek, ale aj ako merací a kontrolný prvok v automatizovaných systémoch riadenia.


Zostava:

M1
Permanentný magnet M1 je upevnený na pohyblivú (rotujúcu) časť stroja.

SP1
Snímač magnetického poľa SP1 je magnetometer pre priemyselné použitie, ktorý sníma zmeny magnetickej indukcie, dané pohybom permanentného magnetu M1 upevneného na sledovanej časti stroja, s vysokou odolnosťou voči priemyselnému rušeniu. Dodáva sa s 4 m dlhým prívodným káblom, ktorý je možné predĺžiť až do 50 m.

VE1
Vyhodnocovacia elektronika VE1 je určená na spracovanie signálov snímača SP1 a pripojenie BSP1 do automatizovaných systémov riadenia. Vyhodnocuje zopnutím reléového výstupu REmin pokles otáčok pod stanovenú úroveň.

Technické parametre
BSP1 M1 SP1 VE1
Napájanie: - +5 V až +15 V / 100 mA (z VE1) 230 V / 50 Hz
24 V / 50 Hz
Rozsah otáčok: 1 - 1500 ot./min. 1 - 1500 ot./min. 1 - 1500 ot./min.
Dosah: 100 mm od SP1 max. 100 mm od M1 kábel 4 m (max. 50 m)
Teplota okolia: - -10°C až 40°C -10°C až 40°C
Krytie: - IP 67 IP 20
Rozmery: 40 x 40 x 12 27 x 68 70 x 90 x 52
Požadovaná úroveň sa nastavuje pomocou spojky J1 v troch podrozsahoch:
1. pod 1 ot./s oneskorenie 1 s
2. pod 0.4 ot/s oneskorenie 2,5 s
3. pod 0,2 ot./s oneskorenie 5s alebo v rozsahoch dodaných vopred užívateľom systému.