Spolupráca

V oblasti výskumu nových materiálov, senzorov a metrológie magnetických veličín spolupracujeme alebo sme spolupracovali:
 • Fyzikálny ústav SAV Bratislava
 • UPJŠ Košice
 • Výskumný ústav VSŽ Košice
 • VLA GMRŠ Košice
 • Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice
 • Třinecké Železiarne, a.s. Třinec
 • LF TUKE Košice
 • ČVUT Praha
 • VUT Brno


V oblasti výskumu, vývoja a realizácie zákazníckych elektronických systémov sme doteraz spolupracovali s:
 • MUS, a.s. Most (teraz Vršanská a Litvínovská uhelní a.s.)
 • Severočeské doly – Tušimice, Kadaň, Bílina
 • TŽ Třinec
 • IS, a.s. Košice
 • VSŽ, a.s. Košice
 • Magnezit Jelšava
 • SPP Žilina
 • ELSYST Praha
 • ÚFŽ AV ČR
 • Intocast Košice


V oblasti projekcie, dodávok, montáže a skúšobnej prevádzky zákazníckych elektronických systémov sme doteraz spolupracovali s:
 • Elektroprim Koutník a.s.Praha
 • Prodeco a.s. Teplice
 • První elektro a.s. Chomutov
 • KSK Komořany (teraz Slovácké strojírny)
 • NOEN a.s. Uničov
 • Bohemia Muller


V oblasti meraní (mapovaní a analýze) ELF a LF elektromagnetických polí sme doteraz spolupracovali najmä s:
 • Sony Slovakia, a.s. Trnava
 • Balneoterapia Piešťany
 • IRB Bratislava
 • SMU Bratislava
 • VLA a LF TUKE Košice
 • VUT Brno
 • VUEZ Brno
 • MO SR Bratislava
 • Kery, s.r.o. Hanušovce
 • Karlova Univerzita Praha
 • ŘLP Praha Ruzyň
 • Stavebnými firmami
 • Archeologickým ústavom SAV v Košiciach


V oblasti špeciálneho výskumu, meraní a spracovania vedeckých štúdií sme doteraz spolupracovali najmä s (v):
 • MO SR
 • Konzorciu projektu European Defence Agency EDA – ICET –SESAMO (MBDA-It, Bayer-D, Mahytec- Fr a ďalšími inštitúciami)
 • Konzorciu projektu 7.RP SAFEMETAL (Ardoran, Metrosert, TTU Tallinn, University of Cyprus…)