Spracovávanie štúdií z problematiky prevádzkových meraní

Hlavnou oblasťou je problematika prevádzkových meraní či teoretických analýz.

V uplynulých rokoch spracované štúdie, matematické modely a simulácie, overenie na funkčných vzoroch alebo reálnymi experimentmi napríklad:

 • meranie, analýza, overenie variant a optimalizácia spúšťania pohonov a napínania pásov na dlhých dopravníkoch,
 • spintronika a možnosti jej využitia vo vojenstve,
 • navigačné systémy so zvýšenou spoľahlivosťou,
 • meranie pnutia v kompozitných materiáloch pomocou magnetických mikrodrôtov (projekt EDA-ICET-SESAMO),
 • možnosti využitia satelitnej techniky pre absolútne meranie polohy a riadenie ťažobných strojov,
 • meranie hladiny ocele v kryštalizátore,
 • meranie podielu trosky v tavenine,
 • štúdia magnetických vlastností vozidiel a vojenskej techniky,
 • porovnávanie magnetických vlastností materiálov z experimentálnych tavieb pri výskume a vývoji nových typových radov elektrotechnických plechov,
 • elektromagnetické podmienky v priestoroch pre prácu chúlostivých či extrémne presných zariadení,
 • elektromagnetické podmienky v problematických pracovných priestoroch ľudí v závode firmy SONY, bánk, Balneoterapie a podobne.
obr