Systém komplexnej diagnostiky pásma KDP

Systém KDP je moderný systém komplexnej diagnostiky pásma pásových dopravníkov. Vývoj niekoľkých verzií funkčných vzorov systému KDP bol v našej firme úspešný a systémy boli nasadené do prevádzky na pásových dopravníkoch v bani ČSA vtedajšej MU a.s. Most, ČR.


Základná koncepcia systému je založená na snímaní a vyhodnocovaní prechodu magnetických značiek tvorených malými kvalitnými kovovými permanentnými magnetmi. Značky sú implementované priamo do pásma na jeho ľavej a pravej strane a to vždy na začiatku a konci každého spoja. Snímače sú umiestnené (na poháňacej stanici) symetricky k ose pásu. Okrem značiek reálnych spojov sa na páse realizuje tzv. referenčná značka predstavujúca určený reálny alebo iba virtuálny spoj – pomyselný začiatok pásma.


Na nasledujúcich obrázkoch sú ukázané:
  • Dopravníkový pás, umiestnenie tzv. meracieho valca (so senzorom) a jeho gravitačný mechanizmus pritláčania k pásu,
  • reálny systém KDP umiestnený na table v laboratóriu magnetometrie LF TUKE -EDIS.

obr
Celkový pohľad na dopravníkový pás
obr
Uloženie valcov na dopravníku, pre senzor KDP slúži prvý (najbližší) zobrazený valec s gravitačným pritláčaním k dopravníkovému pásu

obr
Funkčné tablo prototypu reálneho systému KDP na združenom laboratóriu magnetometrie KLTP LF TU a EDISu Košice

Inteligentným spracovaním signálov senzorov systém KDP umožňuje:
  • Vytvárať obraz pásu, to je určovať počet a kvalitu všetkých reálnych spojov zoradených v poradí od referenčnej značky virtuálneho začiatku pásma. Každý spoj má vyhodnotenú aj absolútnu vzdialenosť od tejto referenčnej značky, aj vzdialenosť od predchádzajúceho spoja. Ďalším parametrom spoja je jeho stav z hľadiska rizika jeho roztrhnutia. To sa vyhodnocuje sledovaním zmien dĺžky spoja (vzdialenosť medzi magnetickými značkami) na jeho ľavej a pravej strane.
  • Pri vizuálnej kontrole stavu pásma (za chodu pásu) odmačkávaním značkovacieho tlačítka umožňuje systém do obrazu pásu zaraďovať virtuálne značky podozrivých (poškodených) miest.
  • Po celý čas prevádzky dopravníkového pásu sledovať vznik rizika roztrhnutia niektorého spoja a hlásiť túto udalosť na kontrolno-riadiace pracovisko bane.
  • Medzi unikátne vlastnosti systému KDP patrí schopnosť zastaviť ľubovoľne zvolené miesto dopravníkového pásma na ľubovoľnom určenom mieste dopravníka. Tak je možné zastavovať pás na podrobnú kontrolu miest označených virtuálnymi značkami (z vizuálnej priebežnej kontroly), alebo zastaviť na montážnom mieste dopravníku spoj vyhodnotený systémom ako rizikový. Rovnako je pri realizácii plánovaných úprav pásma vysoko cenená schopnosť systému KDP zastaviť ľubovoľné požadované miesto pásu presne na montážnom mieste (vrátane vyhodnocovania dobehu a brzdenia dopravníka).