Systém automatického merania teploty SAMET

SAMET predstavuje otvorený, modulárny, automatizovaný merací systém, umožňujúci dlhodobé monitorovanie teploty v ôsmich bodoch. Je založený na báze priemyselného PC-AT, pričom vo funkcii primárnych prevodníkov sú využívané termočlánky v spojení s inteligentnými modulmi série ADAM-4000. Systém využíva sériovú, voči rušeniu odolnú priemyselnú komunikáciu RS-485. Jeho súčasťou je zákaznícke programové vybavenie, ktoré umožňuje zobrazovanie, záznam a prezeranie nameraných údajov.

Zostava:
Systém je realizovaný v dvoch skriniach označených SAMET/S1 a SAMET/S2 . Obe sú napájané samostatne, sieťovým napätím 220V/50Hz. Vzájomne sú prepojené stočenou dvojlinkou (RS-485).

Skriňa SAMET/S1 obsahuje:
 • LCD zobrazovaciu jednotku,


 • HDD, Floppy,
 • priemyselnú klávesnicu,


 • CPU kartu,
 • zdroj.

Skriňa SAMET/S2 obsahuje:
 • Moduly ADAM rady 40xx,


 • zdroj.

SAMET umožňuje:
 • Dlhodobé meranie teploty v 1 až 8 meracích bodoch.
 • Záznam meraní včítane dátumu a času zaznamenáva na HD.
 • Užívateľom navolenie periódy meraní a celkovej doby trvania merania (napr. jedno meranie za minútu vo všetkých ôsmych bodoch a celkovú dobu meraní až do 6 dní).
 • Užívateľom možné nadefinovanie kritických hodnôt teplôt, ktorých prekročenie je možné signalizovať.